Schoolverkeersexamens

Afdeling Enter-Wierden van Veilig Verkeer Nederland organiseert elk jaar in april het schoolverkeersexamen. Het schoolverkeersexamen beoordeelt de kennis van de scholieren van de basisscholen van groep 7 en / of groep 8 op hun verkeerskennis. Het examen bevat zowel een theoretisch als praktisch deel. Dit is vooral belangrijk om de kinderen op een verantwoorde wijze vertrouwd te maken met het verkeer. Ook voor de scholen is het een stimulans om verkeersles te geven. De uitreiking van de diploma’s geschiedt meestal door de burgemeester of de wethouder verkeer.